Tarieven

Voordat de advocaat voor u aan het werk gaat worden er met u afspraken gemaakt over de honorering.

Er zijn vier mogelijkheden.

 

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Of aan u een zogenaamde toevoeging wordt verstrekt wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand aan de hand van uw inkomen en vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage is daar ook van afhankelijk. Bijkomende kosten als legeskosten en griffierecht vallen hier niet onder en worden aan u doorberekend. 

Meer informatie vindt u op website van de Raad voor Rechtsbijstand http://www.rvr.org In sommige gevallen wordt de toevoeging achteraf door de Raad voor Rechtsbijstand ingetrokken. Wanneer dat het geval is betaalt u alsnog het uurtarief zoals hieronder vermeld staat. Ook hierover vindt u meer informatie op de website.

 

 

Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan geldt het uurtarief van       E 185,-- ex btw (21%) en exclusief 6% kantoorkosten. Bijkomende kosten als legeskosten en griffierecht worden aan u doorberekend.

 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en is de bijstand van een advocaat vereist, dan is de inhoud van uw polis bepalend. Wij zullen die voor u nazien.

 

In incassozaken geldt voor de inning buiten rechte, zonder dat er sprake is van inhoudelijk verweer door de debiteur, een incassotarief, gebaseerd op de incassostaffel van de kantonrechter. Dat tarief wordt mede in rekening gebracht aan de onwillige debiteur.

 

 

 

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 09212293