Klachten en aansprakelijkheid

Mocht u niet tevreden zijn over de diensten van uw advocaat, dan is het goed om dat meteen te melden. Er zal alles aan gedaan worden om u als cliënt tevreden te stellen en te houden. Mocht dat toch niet lukken, dan kunt u een klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten. Is dat vervolgens nodig, dan zal de deken de klacht aan de Raad van Discipline voorleggen, die het handelen of nalaten van de advocaat beoordeelt.

 

Het kantoor is volgens de vereisten die de Orde van Advocaten stelt, verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid, waarbij de aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor hun rekening komt.

 

 

 

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 09212293